Desenvolvimento de auditorias financeiras e contabilísticas para o Cabo Projecto Capital Humano Verde e o Turismo Resiliente e Economia Azul Projecto de desenvolvimento para os anos fiscais de 2022, 2023 e 2024